วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ


ในการเลือกสถานที่สำหรับการติดตั้ง  มีข้อควรคำนึงดังนี้

  • ติดตั้งแล้วไม่ทำให้เกิดเสียงดังมาก
  • ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายลมร้อนของคอนเดนเซอร์
  • สถานที่ติดตั้งคอยล์เย็น  จะต้องดูดเป่าลมเย็นให้หมุนเวียนในห้องปรับอากาศได้ดี
  • ท่อทางเดินน้ำยาที่ต่อระหว่างชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตไม่ควรยาวเกินกว่าที่กำหนด
  • ท่าน้ำทิ้งจากชุดคอยล์เย็นควรถ่ายเทได้สะดวก
ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมดังนี้
  • บริเวณที่มีน้ำมันเครื่อง  ซึ่งอาจกระเด็นถูกตัวเครื่องปรับอากาศได้  เช่น บริเวณโรงงานซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
  • บริเวณที่มีการรั่วของก๊าซติดไฟได้หรือสารเคมีบางชนิด  ซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียหายและมีอายุที่ใช้งานน้อยลง

          


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น